Hierbij ontvangt u het vierde bericht over Erasmus. Concedo nulli – Ik wijk voor niemand. Deze documentaire, die onderdeel is van de tentoonstelling in Gouda, speelt zich af in Italië waar zich de wieg bevindt van het humanisme en het hart van de Rooms Katholieke Kerk. Erasmus maakt er kennis met een christendom waarin praal, bijgeloof, hebzucht en regels de dienst uitmaken. Hijzelf pleit juist voor een godsdienst van de geest en de vrijheid. "Wat gedwongen is, kan niet oprecht zijn en alleen wat vrijwillig is, is Christus aangenaam.“

Ubi bene, ibi patria. Oftewel: Waar het goed is, is mijn vaderland. Reis mee  naar Italië met de man die ons de waarde van het reizen leerde: Erasmus. Je kunt hem eigenlijk zien als een couchsurfer en blogger avant la lettre. Laat u inspireren.”

Stine Jensen