G8 van de filosofie

G8 van de filosofie

Filosofie Magazine, Human en Hivos organiseren op vrijdag 18 april 2014 de G8 van de Filosofie, toegankelijk voor publiek.
De grote acht denkers zijn bekend: Peter Sloterdijk, Damon Young, John Gray, Chantal Mouffe, Zygmunt Bauman, Benjamin Barber, Markus Gabriel Aziz al-Azmeh en Sophie Oluwole zijn aanwezig.

‘Er zijn topconferenties van politici, klimaatwetenschapper en kernfysici, maar waarom niet van filosofen?’

Daan Roovers

Vrijdag 18 april 2014 Beurs van Berlage 19.00 – 01.00 uur

De G8 wordt mede mogelijk gemaakt door de grote groep investeerders die lid is geworden van Human. Zonder uw steun en stem was het niet gelukt: een top van denkers die zich richt op problemen van deze tijd. Over politieke structuren, het belang van onderwijs voor de volgende generatie, (medische) technologische veranderingen, privacy en meer. Omdat naast daadkracht ruimte moet komen voor denkkracht.

De denkers krijgen elk de ruimte om eigen thema’s aan te dragen. Hiernaast hebben Filosofie Magazine en Vrij Nederland sleutelfiguren uit het werkveld (denk: onderwijs, milieu, zorg en samenleving) gevraagd om probleemstellingen te formuleren. De vragen die zijn opgekomen zullen dienen als fundament voor de avond; de G8 streeft ernaar om grote maatschappelijke en ethische conflicten van deze tijd met denkkracht te bevechten. We vragen de filosofen om Nederland als case study te nemen om zo een aantal ontwikkelingen verder te kunnen perfectioneren. Veel nationale problemen zijn namelijk grensoverschrijdend en dat maakt de oplossingen grootschalig inzetbaar.

‘Vooruitgang’ zal een belangrijk overkoepelend thema zijn tijdens de G8. Technologische vooruitgang, wetenschappelijke vooruitgang, economische vooruitgang. Maar wat betekent ‘vooruitgang’ eigenlijk en is ‘vooruitgang’ nastrevenswaardig? Niet alleen worden concrete probleemstellingen onder de loep genomen, ook fundamentele begrippen als ‘waarde’ en ‘nut’ zullen ter discussie worden gesteld. De filosofische top streeft namelijk niet alleen naar het vinden van antwoorden maar is er tevens op gericht ruimte te creëren voor kritiek. Vanuit dit idee steken de acht grote filosofen publiekelijk de koppen bij elkaar, met het oog op de toekomst. Wat is de rol van het onderwijs? Op welke manier verhouden mens en techniek zich tot elkaar? Hoe ziet de toekomst van de democratie eruit? 

Kortom, op 18 april zal de Beurs van Berlage worden omgetoverd tot een broedplaats van ideeën. De G8 van de Filosofie is uitverkocht.

De lezingen, debatten en interviews op de G8 van de Filosofie zijn voornamelijk engelstalig. 

G8 van de Filosofie
Vrijdag 18 april 2014
Beurs van Berlage
19.00 – 01.00 uur