Wat is het nut van angst?

Jan Jaap van der Wal legt deze vraag voor aan filosoof en psychiater Damiaan Denys. Volgens Denys is angst de duizeling van de vrijheid. Een emotie die wordt gevoeld wanneer je bijvoorbeeld hoog boven de grond staat en je de aandrang voelt te springen. Het geeft een angstig én bevrijdend gevoel dat je het heft in eigen hand kán nemen.
Denys wil dat we onze angsten omarmen. In de acceptatie schuilt de bevrijding. Maar hoe doe je dat?

In Fort Honswijk spreekt Jan Jaap van der Wal hierover door met publicist Bart de Koning, neuroloog Guido van Wingen en majoor/schrijver Niels Roelen.
Roelen: Ik heb wel terugverlangd naar de tijd in Afghanistan. Het gevoel van vrijheid kan ook angstige gevoelens oproepen.
De Koning: Door nadrukkelijk te beloven onze veiligheid te garanderen, zorgt de overheid juist voor een onveilig gevoel bij de burgers.

Brainwash is een multidisciplinair denkfestival waarin verschillende culturele en wetenschappelijke disciplines elkaar tegenkomen. Op de mooiste plekken in de binnenstad van Amsterdam confronteren invloedrijke denkers en artiesten uit binnen- en buitenland de bezoekers met de uitdagingen van onze tijd. Tijdens de eerste editie van het uitverkochte Brainwash Festival in oktober 2014, kwamen 1700 bezoekers en 100 sprekers bij elkaar om na te denken over de grote en kleine vragen van het leven.

Brainwash is een initiatief van Brandstof, The School of Life en Human. 

Alle eerdere afleveringen in de serie Dus ik Ben