Friedrich Nietzsche (1844-1900)

In zijn bekende boek 'De vrolijke wetenschap' heeft Nietzsche God doodverklaard.

Durf te Denken

In zijn bekende boek 'De vrolijke wetenschap' heeft Nietzsche God doodverklaard. Dat betekent een totale desoriëntatie, een volkomen verlies van wat goed of kwaad is. We moeten eerst leren leven met het tragische besef dat niets vaststaat, ook idealen niet. Pas dan kunnen we zelf waarden scheppen, ons durven onderscheiden.

We moeten onze eigen rangorde van waarden ontdekken. We moeten zelf zin aan ons leven geven.

tv-college door Joep Dohmen

Filosoof Joep Dohmen promoveerde in 1994 cum laude op het proefschrift 'Nietzsche over de menselijke natuur'. Hij is als hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Dohmen schreef onder andere bestsellers over levenskunst, zoals 'Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst' en, samen met Maarten van Buuren, 'De prijs van vrijheid. Denkers en schrijvers over de moderne levenskunst'.