Samen creëren we meer ruimte voor nuance

Word vriend van Human en verzeker je van meer blikverruiming. Met meer vrienden hebben we meer draagkracht. Met jouw steun maken we meer impact. Met onze programma’s op radio, tv en internet. Metmeet-ups in het land. Met gericht aanbod op scholen.

Meer dan een omroep

Behalve op tv, radio en online zijn we actief in het onderwijs en bij jou in de buurt met debatprogramma’s en evenementen. Altijd vanuit dezelfde wens: actuele thema’s agenderen en een beweging op gang brengen die uitmondt in positieve verandering. Ambitieus? Absoluut. Mogelijk? Jazeker. Samen met jou.