Waar verantwoordelijke bestuurders in gesprek gaan met betrokken burgers.

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in Humans De publieke tribune nemen burgers juist het woord.

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de minister en van de publieke tribune met elkaar te confronteren. Niet voor een klassiek debat, niks zwart-wit. Maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.

Vanaf zondag 12 januari 2020 trekt Human acht weken lang met De publieke tribune het land in. Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?