Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN nemen burgers juist het woord.

Coen Verbraak duikt in verhalen uit de haarvaten van de samenleving – op televisie, radio én online. In De Publieke Tribune vertellen ervaringsdeskundingen over maatschappelijke onderwerpen die hen bezighouden of belemmeren in het dagelijks leven.

Op televisie in gesprek met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers, op de radio in een intieme setting in gesprek met elkaar. Online blijven we de dossiers continu volgen en verdiepen.

Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen, wordt in De Publieke Tribune het gesprek gevoerd. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat.

Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?

Ook interessant