Waar verantwoordelijk bestuurders in gesprek gaan met ervaringsdeskundige burgers.

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN nemen burgers juist het woord.

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de minister, staatssecretaris, beleidsmaker of bestuurder te confronteren met die van de ervaringsdeskundigen op de tribune. Niet voor een klassiek debat, niks zwart-wit. Maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.

Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen, wordt in De Publieke Tribune het gesprek gevoerd. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?