In de eerste aflevering van De Publieke Tribune legden alleenstaande moeders onder leiding van Coen Verbraak hun ervaringen voor aan emancipatieminister Ingrid van Engelshoven. Hoe kan het dat bijna de helft van de vrouwen financieel niet op eigen benen staat? Samen met andere betrokkenen werden er oplossingen gezocht - en gevonden.

Alle emancipatie ten spijt kan bijna de helft van de Nederlandse vrouwen financieel niet op eigen benen staan. Dat wordt pijnlijk duidelijk na een scheiding: 1 op de 4 alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Waarom vervallen we nog zo vaak in traditionele rolpatronen als we kinderen krijgen? En hoe zou het anders kunnen?

We hebben de 5 belangrijkste lessen uit het gesprek met emancipatieminister Ingrid van Engelshoven voor je op een rijtje gezet.

#1. Kinderopvang voor alleenstaande ouders in langdurige armoede zou echt gratis moeten zijn

Bijna nergens in Europa is de kinderopvang zo duur als in Nederland. En hoewel de kinderopvangtoeslag wel het een en ander vergoed, blijft het voor sommige ouders een doorn in het oog. "Voor alleenstaande ouders die al langdurig in de armoede zitten moet die kinderopvang daarom echt gratis," aldus Eva Yoo Ri Brussaard, alleenstaande moeder en oprichter van stichting Single SuperMom.

Tekst gaat door onder de video

#2. We zouden mannen een volwaardige positie moeten gunnen in het emancipatiedebat

"We hebben in Nederland structureel een probleem met emancipatiebeleid: mannen hebben dispensatie van emancipatie," aldus Mark van Ostaijen, bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Volgens hem is dat een onbeschrijfelijk aspect van de problematiek die in de uitzending naar voren kwam. "We durven nooit te benoemen dat mannen daar een eneorm groot aandeel in hebben."

Wat we volgens Van Ostaijnen in Nederland wel doen is het herhaaldelijk problematiseren van vrouwen. "Ze werken te weinig, ze werken te veel, ze werken niet genoeg, ze zijn te lui, ze zijn te weinig ambitieus, ze zijn geen goede moeder. Maar als iemand besluit om vader te worden dan weten we niet hoelang en hoe hard we applaus moeten produceren, want dat is toch wel zo bijzonder en vooruitstrevend. Precies dát is volgens mij cynisch."

Tekst gaat door onder de video

#3. De overheid zou een platform voor alleenstaande ouders moeten creeƫren

In de uitzending noemde alleenstaande moeder Jamaa Taharrasst dat ze tegenwoordig veel kracht put uit de verhalen van lotgenoten. Maar zo'n community was er tijdens haar moeilijkste periodes helaas niet. Volgens Jamaa zou de overheid alleenstaande ouders daar best een handje in kunnen helpen.

Minister Van Engelshoven: "Voor die alleenstaande ouders moet er gewoon echt één punt komen waar al die informatie samenkomt. Waar de overheid hen kan meenemen in wat er voor hen beschikbaar is, hoe ze dat op een goeie manier kunnen regelen en hoe de overheid hen nog meer kan helpen. Als je net een scheiding achter de rug hebt en er als moeder alleen voor staat, dan komt er ongelofelijk veel op je af."

Waarom dat nog niet gebeurt? Van Engelshoven: "Wij denken als overheid nog te vaak in regelingen, waarbij het een bij het ene ministerie hoort en het ander weer bij een ander ministerie. Wat we als overheid veel meer moeten doen is ons verplaatsen in wat echt mensen meemaken."

Tekst gaat door onder de video

#4. Werkgevers zouden het opnemen van vaderschapsverlof meer moeten stimuleren

Minister Van Engelshoven: "Het is ook echt een verantwoordelijkheid van werkgevers. Nu we het geboorteverlof voor vaders hebben, zouden werkgevers hun mannelijke werknemers eigenlijk moeten stimuleren om dat verlof ook echt daadwerkelijk op te nemen."

Hedy d'Ancona: "Maar het zou nog fijner zijn als werkgevers er geen enorme problemen van maken wanneer een man verlof op wil nemen." Robin van Tilburg: "Dit is een heel belangrijk put. Als de oplossing van het emancipatieprobleem, de man, aangeeft dat hij verlof wil opnemen, kan hij te maken krijgen met verkapte bedreigingen, want dat is dan weer niet handig voor z'n promotie."

Tekst gaat door onder de video

#5. Het is tijd voor een herintroductie van de Emancipatieraad

Wat Hedy d'Ancona betreft is het tijd voor een herintroductie van de Emancipatieraad. "Die is in de jaren '90 helemaal afgeschaft, omdat ze dachten dat de emancipatie voltooid was. Er gebeurt nu gewoon niks meer. Dat heet dan geloof ik dat het wordt 'gemainstreamd,' wat er feitelijk op neerkomt dat het gewoon verdwijnt als speciaal aandachtspunt."

Dit is ook interessant