In de zesde uitzending van 'De publieke tribune' legden onder anderen patiënten, artsen, onderzoekers en verpleegkundigen onder leiding van Coen Verbraak hun persoonlijke ervaringen en vragen voor aan Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC. Een gesprek over hoe we de bevlogenheid van ons zorgpersoneel moeten zien te koesteren.

Bij nood of ziekte wil je voor hulp op het ziekenhuis kunnen vertrouwen, maar de huidige situatie vraagt soms om pijnlijke keuzes. Moet je accepteren dat de operatie van je kind niet doorgaat, omdat het redden van een ander kinderleven voor gaat? Wat is er nodig om als ziekenhuis goede zorg voor patiënten én personeel nu en in de toekomst te waarborgen?

Hieronder de belangrijkste inzichten uit het gesprek tussen Kuipers en de ervaringsdeskundigen op de tribune.

#1. Werkdruk in de zorg is onveilig voor personeel én patiënt

Als verpleegkundige in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag ziet Marleen Eikelenboom met eigen ogen hoeveel kunde en kennis het ziekenhuis verlaat. Hoge werkdruk onder verplegend personeel maakt dat nieuwe instromers niet goed worden begeleid.

Eikelenboom: "Ze komen vol energie en goede moed de opleiding binnen, maar druipen eigenlijk al heel gauw weer af, omdat ze ingezet worden voor iets waar ze nog niet klaar voor zijn. Die mensen raken we weer kwijt."

Naast het feit dat dit tot grootschalig personeelsverlies leidt, zorgt dit ook vaak genoeg voor gevaarlijke situaties, vertelt Eikelenboom in 'De publieke tribune'. 

Tekst gaat door onder de video

#2. Waardering draait niet alleen om geld, maar ook om vertrouwen

Waar de toenemende werkdruk onder verplegend personeel het werkplezier steeds meer lijkt te ontnemen, kan waardering wellicht meer verlichting bieden. En dat zit 'm niet alleen in betere salariëring.

Verpleegkundige en verplegingswetenschapper Eline de Kok pleit bijvoorbeeld voor meer erkenning voor verpleegkundig leiderschap. De Kok: "Omdat de ontwikkelingen in ons vak zo snel gaan, moeten verpleegkundigen zich kunnen blijven verdiepen. Laat verpleegkundigen bijvoorbeeld eens naar een congres gaan om kennis te vergaren, zodat die verdiepende kennis kan worden verspreid onder collega's."

Tekst gaat door onder de video

#3. Een platgeslagen hierarchie op papier voelt in de praktijk heel anders

Volgens bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Rotterdamse Erasmus MC is zijn ziekenhuis "opvallend platgeorganiseerd." Kuipers: "Tussen een arts-assistent en de bestuursvoorzitter zit bijvoorbeeld maar één persoon."

Toch blijkt in deze uitzending van 'De publieke tribune' dat de mensen die daadwerkelijk aan het bed staan, deze hierarchische structuur in het ziekenhuis als minder platsgeslagen ervaren dan Kuipers doet voorkomen. Zo ook arts in opleiding Henrieke Prins en verpleegkundige Maaike van Sasse van IJsselt.

Tekst gaat door onder de video

#4. Er liggen veel kansen in het meer vertrouwen van de patiënt

Waar we het vaak hebben over het zorgpersoneel in Nederland, is het volgens longarts Marlies Wijsenbeek-Lourens ook belangrijk om naar de patiënt te kijken. Sterker nog, de eindgebruiker van de zorg kan een belangrijke schakel zijn om de druk op zorgverleners wat te verlichten. Wijsenbeek-Lourens: "Bijvoorbeeld door patiënten zelf een deel van de administratie en monitoring uit te laten voeren."

Longpatiënt Pieter van der Wal, die door thuis periodiek te blazen in een zogenaamde spirometer (een apparaat dat de longfunctie meet) zelf een deel van de handelingen van zijn zorgverlener uit handen neemt, voegt daar aan toe: "Het geeft mij een heel groot gevoel van veiligheid en vertrouwen."

Tekst gaat door onder de video

#5. Bevlogenheid moeten we blijven koesteren

Naast alle schrijnende verhalen die patiënten, artsen, onderzoekers en verpleegkundigen in de uitzending van 'De publieke tribune' aandragen, is het soms ook goed om uit te spreken wat er allemaal wél goed gaat. Zoals de bevlogenheid van zorgverleners.

Sprekend vanuit eigen ervaring verwoordt kinderarts Anne de Pagter kraakhelder over hoe belangrijk het is om die bevlogenheid te blijven koesteren. Over zorg vanuit het hart, vanachter de witte jas.

Tekst gaat door onder de video

Kijk hieronder de hele uitzending van 'De publieke tribune' terug.

Dit is ook interessant