Na vier jaren op televisie valt helaas het doek voor De Publieke Tribune. In het najaar van 2022 bracht Coen Verbraak in het allerlaatste seizoen de werelden van burgers en beleidsmakers nog één keer dichter bij elkaar.

Hadden de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN kregen burgers juist het woord. Vier seizoenen lang gingen onder leiding van presentator Coen Verbraak ervaringsdeskundigen het gesprek aan met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers over maatschappelijke onderwerpen die hen bezighielden of belemmerden in het dagelijks leven.

Hoe reageerden de bestuurders op de verhalen uit de dagelijkse praktijk, die vaak zo veel weerbarstiger waren dan hun tekentafel? En viel er íets van wederzijds vertrouwen terug te winnen?

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van ministers, staatssecretarissen, beleidsmakers en bestuurders te confronteren met die van de ervaringsdeskundigen aan tafel en in het publiek. Niet voor een klassiek debat, maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en – wie weet – oplossingen.

Ook interessant