In het voorjaar van 2022 bracht Coen Verbraak met een nieuw seizoen De Publieke Tribune de wereld van jongeren en ministers en staatssecretarissen samen.

Jongeren hebben de toekomst, maar in de dagelijkse realiteit delven zij vaak het onderspit. Hun lot ligt in handen van beleid dat ministers en staatssecretarissen nu bedenken. Maar maken zij wel de beste keuzes voor een gezonde, veilige en eerlijke toekomst? In dit tv-seizoen reist De Publieke Tribune weer het land door en brengt Coen Verbraak de wereld van jongeren in de knel samen met die van politici.

Het vooruitzicht van jongeren is op vele fronten onzeker met grote uitdagingen op jonge schouders. En dan is er nog de kloof tussen jongeren die het bij hun geboorte hebben getroffen en zij die al van jongs af aan voor hun bestaan moeten vechten. Dreigt er een nieuwe verloren generatie of zullen zij de samenleving juist ten positieve keren? En zo ja: wat is daarvoor nodig en wat verwachten zij van de overheid?

We weten al jaren dat mensen in arme wijken gemiddeld zo’n zeven jaar korter leven, hoe kan dat nog steeds zo zijn in een welvarend land als Nederland? In deze aflevering strijkt De Publieke Tribune neer op een basisschool in de Haagse wijk Moerwijk, waar veel kinderen opgroeien in armoedestress. Bewoners gaan in gesprek met de eerste minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten. Wat kan zij aan hun situatie veranderen?

Ga naar de afleveringspagina

Carola Schouten

Social media hebben ons leven verrijkt, nieuwe werelden geopend en ons efficiënter gemaakt. Maar social media hebben ook schaduwkanten: ze kunnen leiden tot een verwrongen wereldbeeld, tot verslaving en tot onzekerheid. Op het Albeda College in Rotterdam gaan jongeren, docenten en ouders in gesprek met Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering. Hoe kan zij de online wereld veiliger maken?

Ga naar de afleveringspagina

Coen Verbraak, Alexandra van Huffelen, Marit Brugman en Julia

Het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, als dader en als slachtoffer, is schrikbarend hoog. Hoe komt het dat steeds meer jongeren met wapens rondlopen? Op een middelbare school in Arnhem gaan jongeren, ouders en hulpverleners in gesprek met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid.

Ga naar de afleveringspagina

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Melvin Kolf

Veel grote bedrijven willen graag verduurzamen, maar het gaat trager dan noodzakelijk is. Hoe maken zij mooie woorden waar? Welke offers zijn zij bereid te brengen? En hoe kan Europese regelgeving daarbij helpen? Omringd door studenten van de Rotterdam Business School gaan topbestuurders Edith Schippers (DSM), Hanneke Faber (Unilever) en Marjan van Loon (Shell) in gesprek met Diederik Samsom, kabinetschef van Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans. 

Ga naar de afleveringspagina

Diederik Samsom en Hanneke Faber aan tafel bij De Publieke Tribune.

Snel geld, status en erbij willen horen verleidt jongeren tot criminaliteit. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in en dat aantal neemt toe. Hoe zorg je ervoor dat jongeren die uit de gevangenis komen niet meer terugvallen in hun oude gewoontes? En op hoeveel nieuwe kansen heb je als mens eigenlijk recht? Vanuit de koepelgevangenis in Arnhem gaan jongeren daarover in gesprek met de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch.

Ga naar de afleveringspagina

Ahmed Marcouch, Hamza Voerman en Jemuel Lampe aan tafel bij De Publieke Tribune.

Ouders willen goed voor hun kinderen zorgen, maar soms lukt dat niet. Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeit op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dat is 1 op de 6 kinderen. Zij lopen ook nog eens een veel grotere kans om zélf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. In de Publieke Tribune vertellen kinderen die dat zelf meemaken hun ervaringen aan staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen. Over wat zij nodig hebben in hun zorgen voor en om een naaste. En over hoe we kunnen voorkomen dat zij de patiënten van morgen worden.

Ga naar de afleveringspagina

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen luistert naar de ervaringsdeskundige jongeren tijdens de opname van De Publieke Tribune in Amsterdam.

Ook interessant