Dit najaar brengt Coen Verbraak in een nieuw seizoen van De Publieke Tribune nog één keer de werelden van burgers en beleidsmakers dichter bij elkaar.

In het nieuwe tv-seizoen van De Publieke Tribune met Coen Verbraak gaan wetenschappers in Museum Boerhaave Leiden in gesprek met minister Dijkgraaf over wantrouwen in de wetenschap. In een wijkcentrum in Tilburg vertellen ouders hun wethouder Marcelle Hendrickx welke hulp zij nodig hebben wanneer het thuis onveilig is. In een herstelcentrum in Utrecht adviseren mensen met psychische problemen minister Helder hoe de geestelijke gezondheidszorg beter kan. En in de bibliotheek van Nieuwegein spreken laaggeletterden met minister Wiersma: hoe kan het dat 2,5 miljoen mensen niet goed mee kunnen komen in de samenleving?

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN krijgen burgers juist het woord. Vanaf 13 november is De Publieke Tribune weer zes zondagavonden te zien op NPO 2. Onder leiding van presentator Coen Verbraak gaan ervaringsdeskundigen het gesprek aan met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers over maatschappelijke onderwerpen die hen bezighouden of belemmeren in het dagelijks leven.

Hoe reageren de bestuurders op de verhalen uit de dagelijkse praktijk, die vaak zo veel weerbarstiger is dan hun tekentafel?  Valt er íets van wederzijds vertrouwen terug te winnen?

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van ministers, staatssecretarissen, beleidsmakers en bestuurders te confronteren met die van de ervaringsdeskundigen aan tafel en in het publiek. Niet voor een klassiek debat, maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en – wie weet – oplossingen.

Meer De Publieke Tribune?