Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in HUMANs De Publieke Tribune nemen burgers juíst het woord. Aan Coen Verbraak de taak om hun wereld en die van verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers met elkaar te confronteren. Dit staat je de komende weken te wachten.

Als de liefde voorbij is

Hoe kan het dat bijna de helft van de vrouwen financieel niet op eigen benen staat?

Alle emancipatie ten spijt kan bijna de helft van de Nederlandse vrouwen financieel niet op eigen benen staan. Dat wordt pijnlijk duidelijk na een scheiding: 1 op de 4 alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. In De Publieke Tribune gaan vrouwen die dit meemaakten in gesprek met Ingrid van Engelshoven, de minister die verantwoordelijk is voor emancipatie. Hedy d’Ancona luistert en denkt kritisch mee als feministe van het eerste uur. En o.a. vader Robin van Tilburg vertelt zíjn kant van het verhaal. Waarom vervallen we nog zo vaak in traditionele rolpatronen als we kinderen krijgen? En hoe zou het anders kunnen? Wat leert minister Van Engelshoven van alleenstaande moeders in armoede?

Voordat het écht onveilig wordt

Kan de wijkagent nog de oren en ogen van de wijk zijn?

We staan er bekend om in Europa: Nederland heeft met de wijkagent hét unieke wapen tegen radicalisering. Wijkagenten zijn de ogen en de oren van iedere buurt. Zij herkennen problemen op straat voordat ze onoplosbaar zijn geworden. Maar dan moet de wijkagent natuurlijk wel het grootste deel van de tijd op straat zijn. En dáár zit het probleem. De wijkagent wordt steeds vaker ingezet voor andere politietaken. En daarmee raakt de politie de onmisbare voelsprieten kwijt. In deze aflevering van De Publieke Tribune gaan wijkagenten in gesprek met hun baas, plaatsvervangend korpschef: Liesbeth Huyzer. Kan de wijkagent nog de oren en de ogen van de wijk zijn?

Ongelijk en ongezien

Wat houdt ons tegen om kansenongelijkheid ook buiten de stad op te lossen?

In Nederland is de plek waar je wieg staat nog steeds bepalend voor wat je verder in je leven bereikt. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben minder kansen om hogerop te komen dan kinderen van hoogopgeleide ouders, ook al hebben ze wel precies dezelfde talenten. In deze aflevering van De Publieke Tribune nemen we Heerlen onder de loep, de voormalige mijnwerkersstad in Limburg, is een van de kansarmste gemeenten van Nederland. Wat betekent dat voor de kinderen die er opgroeien? Een gesprek met leraren, jongeren en schoolbestuurders uit Limburg over die ene vraag: ligt je diploma eigenlijk al vast voor je geboorte, of kan goed onderwijs die kloof toch dichten?