Krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven die schreeuwen om personeel. Busladingen arbeidsmigranten. En toch zitten talloze mensen thuis: werkloos, te oud of uitgeblust. Ondanks de economische bloei vinden mens en baan elkaar vaak niet. De kloof tussen hoog- en laaggeschoolde arbeid groeit. Hoe kan dat? De schuld van flexwerk? Te lui om echt te werken?
In deze achtste en laatste aflevering van De Publieke Tribune buigen we ons over de vragen: Wat is fatsoenlijk werk? En heb ik binnenkort nog een baan? Kortom: krijg ik voldoende arbeidskansen?

De conclusie van de Luistervink

De Luistervink bij deze aflevering was Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Aan het slot van het gesprek deed hij een poging om de perspectieven die uit de dampen van de dialoog opstegen, te schetsen.

'De centrale conclusie werd al getrokken in de uitzending. Werk heeft een centrale waarde voor mensen inidividueel, maar ook voor de kwaliteit van onze samenleving.

'Maar ik zie eigenlijk wel drie problemen. Die waarde komt in gevaar als er veel ondoelmatigheid op de arbeidsmarkt is. Bijvoorbeeld een mismatch tussen het aanbod van werk en de opleidingen die mensen doen. Of als we mensen niet helpen bij om- en bijscholen.

'Ik zie ook een tweede probleem, namelijk dat het onrechtvaardig kan uitpakken als werk niet loont, of als mensen ongelijk behandeld worden. Of dat komt door de komst van arbeidsmigranten die minder betaald krijgen of niet. Of als het gaat om bijvoorbeeld mensen met beperkingen die op het moment niet meer, maar minder aan het werk komen.

'En het derde probleem is dat ik zie dat er ook wel onverstandig beleid of keuzes kunnen ontstaan. Want als we niet anders gaan nadenken over bijvoorbeeld betaalde en onbetaalde arbeid - dus ook zoiets als het waarderen
van vrijwilligerswerk of mantelzorgers - dan denk ik dat we aan het kortste eind gaan trekken.

'Ik denk dat het ook heel onverstandig uitpakt als werkgevers die investeren in een regio niet ook echt verbinding zoeken met de lokale samenleving. Met die lokale ondernemers en politici moeten ze zoeken naar wat het voor de regio oplevert.'
 

Leestips

50.000 arbeidsmigranten per jaar erbij
NOS  laat zien hoe Nederland steeds afhankelijker wordt van buitenlandse werknemers, voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen oppakken. Enkele jaren terug waren er al zo'n 750.000 buitenlanders in Nederland aan de slag, van wie de meesten uit Polen en andere EU-landen kwamen. Lees verder.

Verdeling over EU
Vrij verkeer van personen en goederen is een stokpaardje van de Europese Unie. Het maakt mogelijk dat Nederland mensen uit andere landen kan aantrekken om hier te werken. Maar in sommige Zuid- en Oost-Europese landen is het de oorzaak van grote problemen, omdat die landen leeglopen door arbeidsmigratie, schrijft de NOS.

Aantrekkelijk maken
In de Volkskrant kun je lezen over de manier waarop in Waalwijk de rode loper voor arbeidsmigranten wordt uitgerold. Aan die huisvesting is een leuk centje te verdienen

Wat is mis met de arbeidsmarkt?
In NRC schrijft redacteur Menno Tamminga over de spanning op de arbeidsmarkt. Want hoewel Nederlanders meer werken dan ooit, staat de werkeloosheid niet op recordlaagte. Hoe kan dat? En wie zijn die werklozen?

Het panel

Ahmed Kansouh

Ahmed Kansouh was ooit advocaat in Caïro. De liefde bracht hem naar Nederland. Zijn diploma was hier niets waard en dus ging hij in Amsterdam aan de slag als bijstandsmedewerker. Een nieuwe rechtenstudie en tal van boeiende banen later is hij vandaag directeur van Baanbrekers. Een publieke onderneming die mensen activeert.

Kasia Gurbala

Kasia Gurbala kwam als au pair uit Polen naar Nederland. Ze zou even blijven, maar is hier intussen twaalf jaar. Via allerlei losse baantjes belandde ze uiteindelijk in de uitzendsector. Dankzij haar inzet en een deeltijdse opleiding is ze nu Business Unit Director bij Otto Work Force, een grote speler op het vlak van arbeidsmigratie.

Zakaria Boufangacha

Zakaria Boufangacha maakte een blitzcarrière binnen FNV: de grootste vakbond van Nederland. Vandaag zetelt hij in het dagelijks bestuur en is daar verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid, inkomensbeleid en zorg. Gezien zijn afkomst streeft hij ook naar meer diversiteit.

Sandra Phlippen

Sandra Phlippen is hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Daarnaast is ze universitair docent toegepaste economie in Rotterdam. Eerder was Sandra werkzaam als chef economie bij het Algemeen Dagblad en hoofdredacteur bij het economenvakblad ESB.