Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN nemen burgers juist het woord. Coen Verbraak duikt in verhalen uit de haarvaten van de samenleving, geeft ervaringsdeskundingen het woord over maatschappelijke onderwerpen die hen bezighouden of belemmeren in het dagelijks leven en laat hen in gesprek gaan met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers.

De nieuwste afleveringen