Tentoonstelling Charlie Hebdo in Kuifjemuseum afgelast

Hoe gaan de Belgen na Parijs en Verviers om met terroristische dreigementen? Best wel goed, hoor…

Om te beginnen heeft het Kuifjemuseum van Hergé in Louvain-la-Neuve een expositie over Charlie Hebdo afgelast. De tentoonstelling zou vorige week worden geopend, maar dat gaat niet door. Volgens de burgemeester van het stadje liepen museumbezoekers en bevolking gevaar. De Morgen had een stuk over de expositie, die onder het motto 'geen olie op het vuur' werd geannuleerd.

De burgemeester:
"Ik was er me niet bewust van dat de toestand zo ernstig is. Het kan niet de bedoeling zijn van het museum om extra olie op het vuur te gooien. Ik wil dan ook mijn verantwoordelijkheid nemen en de expo (voorlopig) te cancelen. Ik was misschien wat te naïef maar de burgemeester en de politie hebben me duidelijk gemaakt welke de risico's waren die de expo met zich mee kon brengen. Het gaat daarbij niet zozeer om de inhoud van de expo an sich maar vooral om het thema. We kunnen absoluut geen risico lopen, noch voor het personeel voor het museum, noch voor de inwoners van Louvain-la-Neuve.”

Brussels lyceum Jodenvrij

Nog een bericht van onze Zuiderburen. Hier te lezen of hier in Le Vif:

“De laatste Joodse leerlinge – Sarah - van het Athénée Emile Bockstael in Laeken werd door islamitische medeleerlingen zo erg gepest, dat ze moest vertrekken. Ze behoort daarmee tot de groep van 30 – 40 Joodse leerlingen die om veiligheidsredenen vertrokken bij een openbare middelbare school. Tijdens de Gaza-oorlog kreeg Sarah op haar Facebook 288 beledigingen en bedreigingen van medeleerlingen en hun vrienden, die Sarah vaak niet eens kende. Sarahs twee broers werden eerder om die reden al van school gehaald. Alleen haar oudste broer was indertijd in staat zijn school af te maken.”

De school heeft een geschiedenis van geweld: