Masteropleiding VU: broedplaats voor verzoeners en vredestichters

In Matteüs 5;9 staat het al: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”

De Vrije Universiteit te Amsterdam, ooit opgericht door Abraham Kuyper, is een ware broedplaats voor puur wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap floreert daar in al zijn facetten. Er komt zelfs een nieuwe masteropleiding om dat te bewijzen: 'Peace, Trauma and Religion'. De opleiding is bedacht door Fernando Enns en Fulco van Hulst van het Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies. Enns is hoogleraar Vredestheologie en ethiek, en in die hoedanigheid is hij verbonden aan de VU en het Doopsgezind Seminarium.

Waar je tegenwoordig al niet professor in kunt zijn. Van Hulst woont in Harlingen en is daar dominee. Twee hooggeleerde kinderen Gods.

Wat zou dat zijn – vredestheologie? Heb je ook oorlogstheologie? De VU afficheert de opleiding als een broedplaats voor 'verzoeners en vredestichters'. Zie voor meer informatie op de VU-site voor Godgeleerdheid.
 
“Er worden vakken gegeven als theologie en ethiek, islamstudies en psychologie. Er is naast de eenjarige master een deeltijdvariant die twee jaar duurt. Er zal breed geworven worden voor de studie, bijvoorbeeld ook onder studenten die al een bachelorstudie psychologie of internationale betrekkingen hebben afgerond.”

Enns is weer zo’n theoloog die meent dat religie iets is “dat wordt misbruikt”. Dat religie juist ook kan aanzetten tot geweld, dringt minder tot hem door. Deze opvatting heeft hij gemeen met Karen Amstrong. Zelf denk ik niet dat het ooit tot vrede zal  komen, als men consequent weigert de religie op haar werkelijke waarde weet te schatten.

Hier vast lesmateriaal: de trailer van de film Peacemaker.