De vindingrijkheid van de moslimterrorist kent geen grenzen. Het nieuwste is: met de auto een Jood doodrijden. Het idee begon bij: een kolonist doodrijden. Daar is inmiddels een vignet voor: een auto met stengun-achtige vormen.

The Times of Israël had er een stuk over. Er is inmiddels ook een naam voor: Car Intifade. Te zien was een filmpje uit de praktijk, maar dat is inmiddels verwijderd in verband met de anti-geweldpolitiek van YouTube. Maar deze staat er nog wel op:

Intussen is het volgende billboard in de stad Nazareth gesignaleerd. Ik spreek geen Arabisch, maar er schijnt een oproep op te staan om Joden dood te rijden.

Het zou me niet verbazen als ook de volgende recente gebeurtenis ermee te maken heeft:

Het NIW:
Nederlandse rabbijn aangevallen
“Opperrabbijn Binyomin Jacobs van het Ipor is vorige week donderdag bij een tankstation in zijn woonplaats per auto aangevallen. „Ik had getankt en wilde betalen, toen ik twee jongens van Arabische afkomst in een auto naar mij zag kijken. Ik wachtte maar even met oversteken tot ze weg waren, maar ze bleven wachten, dus stak ik toch over. Toen gaven ze opeens gas en stopten daarna om mij uit te schelden. Ik kon net op tijd wegspringen.” Jacobs heeft er geen lichamelijk letsel aan overgehouden, maar heeft de actie wel ‘als een aanslag ervaren.”