Wat is dat eigenlijk: 'Culturele genocide'?

De uitdrukking 'culturele genocide' was nieuw voor mij. Er wordt mee bedoeld dat hele volksstammen worden vernietigend door ze te ontdoen van hun eigen identiteit. Het is in Ierland gebeurd met de kinderen van ongehuwde moeders, het is in China en in de USSR gebeurd met dissidenten. En onlangs is uitgekomen dat het ook op grote schaal in Canada heeft plaats gevonden. Dat is vorige week door een Waarheidscommissie vastgesteld.

RTL Nieuws:
“Gruwelijke mishandeling, verkrachting en ondervoeding. Het zijn een paar van de wreedheden die veel kinderen van de oorspronkelijke bewoners op Canadese scholen hebben ondergaan. "Culturele genocide", zegt de commissie die de misstanden onderzocht. Om kinderen van bijvoorbeeld inuït en indianen te laten integreren werden zo'n 150.000 kinderen tussen 1840 en de jaren 90 van de vorige eeuw bij hun ouders weggehaald en naar - vaak katholieke - kostscholen gestuurd. Dat gebeurde in opdracht van de staat. Hun ouders werd gedreigd met vervolging als ze hun kinderen niet mee gaven.”

Deze misdaden vonden vooral plaats in katholieke internaten. Er is dus weer werk aan de winkel voor de paus: “De commissie wil dat de paus zijn excuses aanbiedt aan slachtoffers en hun families, omdat de katholieke kerk een belangrijke rol had in het schoolsysteem.”

De situatie in de internaten was erbarmelijk. Vermoedelijk hebben zo’n vierduizend kinderen vroegtijdig het leven gelaten. De scholen kregen ook nog subsidie van de overheid voor deze vernietigingspolitiek.

Hier op YouTube:

en hier, heftige beelden van reacties op de Waarheidscommissie: