Artsen hebben tussen 2012 en 2017 bij Nederlandse hartpatiënten oplosbare stents geplaatst zonder op de risico’s te wijzen, blijkt uit onderzoek van Argos en Follow the Money.

Het had een doorbraak bij het dotteren moeten worden: de oplosbare stent die zeven jaar geleden in gebruik werd genomen in de Nederlandse patiëntenzorg. Maar de stent is van de markt gehaald en er is onzekerheid bij patiënten die behandeld zijn met het nieuwe medische hulpmiddel.

De Absorb stent leidde tot een verhoogde kans op trombose en werd in 2017 door de Amerikaanse fabrikant Abbott van de markt gehaald. De risico’s waren echter al sinds 2014 bekend. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos en platform Follow the Money.

Uit een inventarisatie onder ziekenhuizen komt naar voren dat er tussen 2012 en 2017 in Nederlandse ziekenhuizen minimaal drieduizend patiënten zijn behandeld met de oplosbare stent.

Gebrekkige registratie

Problemen met de stent leidden tot 150 meldingen bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd, waarbij in een geval een patiënt overleed aan een hartinfarct. Dat behandelde patiënten onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijwerkingen, is mede te wijten aan een gebrekkige registratie.

Jan Klein, emeritus hoogleraar patiëntveiligheid in Argos:: ‘Juist via registratie kunnen we ernstige incidenten achterhalen en uitzoeken wat er is misgegaan. Het is zorgelijk dat dit niet gebeurt. Dit raakt echt het hart van de gezondheidszorg.’

Naar aanleiding van de bevindingen van Argos en Follow the Money pleiten deskundigen voor een officieel onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Stichting Hartpatiënten stelt een steunpunt in.

Luister terug

Voordat je verder leest

Human wil mens en wereld vooruithelpen met een gezonde dosis blikverruiming. Hersenvoer voor doendenkers, mensen die eerst vragen stellen vóór ze zich een mening vormen. En vervolgens ook echt iets doen voor de wereld.

Doe je mee? De wereld heeft mensen nodig.

Word vriend. Voor slechts 1 euro per maand krijg je meer stof tot nadenken.

Samen leven in een mooiere wereld. Dat is ons doel. Samen met jou én 149.999 anderen. Want met 150 duizend vrienden blijft Human als publieke omroep bestaan.