Civilization: Property

Property - Bezit

zondag, 1 juli 2012 18:05 Nederland 2

Presentatie: Niall Ferguson

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Al 500 jaar heerst de westerse beschaving over de wereld. Het Westen leerde de rest zijn manier van zakendoen, zijn wetenschappelijke methode, zijn wetgeving en politiek en zijn wijze van kleden, van spreken en van bidden.

Maar wat is er zo speciaal aan de westerse beschaving? Wat is het fundament van het succes? En staan we wellicht aan het begin van het einde van de Westerse dominantie?

In de wereldwijd vertoonde BBC documentaireserie Civilization gaat Niall Ferguson op zoek naar het antwoord. 

Aflevering Property - Bezit
Waarom is Noord-Amerika succesvoller dan Zuid-Amerika? Komen de continenten nu dichter bij elkaar?

Op de foto presentator Niall Ferguson (beeld uit de film)

Naar de website: http://www.human.nl

E-mail: human@omroep.nl

Ik bedoel trouwens dat het juist wel de protestanten in Amerika zijn die zich verzetten tegen de wetenschap.

0

Bart

04 juli 2012

(deel 2)

Ik nodig iedereen uit mij een voorbeeld te geven van een land waar het economisch goed gaat en waar geen tweedeling tussen arm en rijk bestaat en tegelijkertijd geen collectieve verzekeringen en vrijwillige belastingen en dergelijke hebben, waar ze zonder collectiviteit (iedere verzekering heeft zijn grondslag in collectiviteit) geen mensen hebben die basale medische zorg niet kunnen betalen, er op lange termijn altijd een lage werkloosheid is en er geen mensen op straat leven. Op dit moment heeft Human weer het filosofisch kwintet op zondag. Dit is waar Human goed in is, maar ik hoop toch dat het lange-termijn inzicht en de relatie met collectieve verzekeringen daarmee toch ook nog besproken gaat worden.

Verder ga ik, zoals ik al zei, geen lijstje maken. Daarvoor moet ik die hele serie weer opnieuw kijken en dat zit niet in mijn planning. Ook moet ik dan goed onderbouwde verhalen gaan bedenken en typen, en dat kost me gewoon teveel tijd. Het zou een essay worden dat langer duurt om te lezen dan dat het duurt deze serie te bekijken. Iedereen die deze serie ziet en geïnteresseerd is in geschiedenis en economie moet er gewoon kritisch naar kijken. Iedereen met een gezond verstand kan aan zijn water aanvoelen dat er veel meer achter de geschiedenis zit dan de drogredeneringen en simplificaties (spijkerbroeken en Protestantisme, alsof de werkethiek van de meeste moderne Chinezen door het protestantisme gevoed wordt) zoals in deze serie worden gepresenteerd. Ferguson is een retorisch begaafd persoon (daar kan je dus een goede baan op Harvard mee krijgen) die de kunst van het weglaten bijzonder goed onder de knie heeft. Als je met weglaten bewust een verkeerde interpretatie weergeeft, dan is dat niet minder dan liegen. Ferguson is volgens mij toch wel intelligent genoeg om te weten wat hij wel of niet zegt en wil door selectieve/ongebalanceerde/niet-onderbouwde presentatie gewoon zijn eigen mening verspreiden. Ik kan het niet anders zien. Hij is op deze manier meer een populistisch zijlijn-politicus dan wetenschapper.

Nog even een voorbeeld dan, omdat ik er toch al over begonnen was. Aan de ene kant heeft hij het over wetenschap als drijvende kracht achter onze beschaving, aan de andere kant zou het werkethos van het protestantisme de oorzaak zijn van de economische groei. Hij vergeet even dat de economische groei voornamelijk kwam door technische vooruitgang (in de feodale dagen met religieuze dominantie werkte het plebs zich ook kapot, maar de economie groeide nou niet echt veel en de technische vooruitgang was nou ook niet echt wonderbaarlijk), en dat juist de secularisering van het verkrijgen van kennis deze vooruitgang op gang heeft gebracht, doordat de nieuwsgierige en inventieve mens eindelijk de intellectuele behoeften kon bevredigen zonder dat er allerlei autoriteiten in de weg stonden. In Amerika zijn het nou ook niet voornamelijk de protestanten die zich achter de wetenschap scharen met hun weerstand tegen de evolutie-theorie, de door mensen veroorzaakte klimaatverandering en stamcelonderzoek en dergelijke. Maar goed, voordat ik toch een essay ga schrijven ga ik hier maar stoppen.

Ik ben wel bekend met die Teaching Company, die hebben goede wetenschappelijke lecture-series voor alles waar je maar wat over zou willen weten. Ik ga die serie die je aanraadt zeker kijken. Maar in iedere wetenschap, hoe hard ook, is er interpretatie mogelijk, zeker als je maar een wetenschapper aan het woord laat, dus ik verwacht niet dat die Prof die niet zal leveren. Als hij maar duidelijk maakt hoe hij komt bij wat hij denkt en voor- en tegenargumenten geeft dan is er ook niks mis mee, al hoef je het niet mee eens te zijn met de conclusie die hij trekt. Maar bedankt voor de tip in ieder geval.

0

Bart

04 juli 2012

Ik zag zojuist Niall Ferguson bij BBC HardTalk. Ook daar legt hij weer hele rare verbanden tussen de crisis en sociaal beleid en geeft hij de schuld van de crisis aan een teveel aan regulering. Alsof banken zich 'ethisch' gaan gedragen en ineens niet meer geld uitlenen dan ze op de lange termijn verwachten terug te ontvangen als je geen regels maakt die omschrijven wat ethisch is. Hij denkt zeker dat die regels in ons DNA zitten, en dat is niet zo, of maar heel basic, en voor zover dat al zo is dan kunnen die door andere aangeboren of culturele factoren ook weer overruled worden. Ik ben het met hem eens dat 'de markt' zich ethisch moet gedragen dat het opstellen van de juiste regels om een waterdicht economisch systeem te krijgen een zeer moeilijke, zo niet bijna ondoenlijke zaak is (zeker niet met ad hoc wetgeving), maar zijn voorstel is dat een directeur van een centrale bank dan in een achterkamertje met een bankdirecteur moet gaan praten en zeggen "Hey Old Chap, ik heb geruchten gehoord dat jullie dingen doen die niet zo netjes zijn, zou je daar niet beter mee kunnen stoppen?" Dan zijn volgens Ferguson alle problemen de wereld uit of zo. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, maar Ferguson komt van een heel ander sterrenstelsel als hij denkt dat dat gaat werken, zeker zonder regels waarmee de directeur van de centrale bank kan schermen om aan te geven wat de limieten zijn. Heel die kredietcrisis met alle gevolgen komt juist doordat er volgens de wetgeving niks illegaals werd gedaan en de regels van het betamelijke niet op schrift staan. Ik zeg dit omdat die teveel aan regulering ook in deze serie naar voren kwam als oorzaak van de huidige crisis.

Nee, hij labelt alles waar hij het politiek niet mee eens is als 'links' en 'socialistisch' zonder uit te leggen wat dat verband dan is (maar o jee wat heeft hij toch een hekel aan dit soort labeltjes, zegt hij), zich niet bewust van de doelstelling van collectiviteit voor dure verzekeringen: Of iedereen doet er aan mee, of je zegt "god voor ons allen en de rest voor wie het grijpen kan". Als je verzekeringen voor dure goederen of diensten niet verplicht maakt doen er steeds minder mensen mee en wordt de premie voor de mensen die zo'n verzekering nodig hebben steeds hoger, een spiraalvlucht van premieverhogingen tot gevolg hebbend, met weer een tweedeling in de samenleving tot gevolg.
(wordt vervolgd)

0

Bart

04 juli 2012

@Bart Ik heb de eerste 5 delen bekeken, en het wordt steeds erger. Ja, ook ik heb medelijden met zijn studenten

Ik heb hiervoor een Amerikaanse cursus gevolg van Prof. Robert Bucholz 48 colleges Foundation of Western Civilization 2; uitgave van The Teaching Company. De Civilzation Docu kan niet niet tippen aan deze cursus, qua inhoud niet en qua presentatie niet. In de Buchholz cursrs zit gelukkig wel een bronnen lijst. Ook de hoofdpublicatie van Nial Ferguson staat daarin:
Ferguson, N. Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. New York: Basic Books, 2003. Met een oordeel over dat werk:
Controversial, tends to take a positive view of empire, emphasizing benefits such as the free movement of goods and rule of law over abuses such as the exploitation of native peoples and devastation of their cultures. Attempts to draw lessons for today's great imperial power, the United States.

Ik denk dat het oordeel over de Civilizatiion docu ook zal uitkomen op iets als controversieel.

Ferguson vertelt niet alleen als historicus onjuistheden, maar als wetenschapper weet hij ook niet het verschil te maken tussen oorzaken en gevolg, en hij legt verbanden op flinterdun bewijs gebaseerd. De man is een schande voor Harvard.

Publiceer aub je lijst hier of - nog beter - stuur het naar mij toe: M103562@gmail.com. Alvast bedankt.

0

Hans Pieters

30 juni 2012

Ik heb alle zes de delen al gezien, maar wat heb ik een medelijden met de studenten van de presentator van deze serie, aan Harvard nog wel geloof ik. Een bijzonder oppervlakkige serie, selectief geselecteerd en meningen -gebaseerd op slechte en oppervlakkige analyses- opdringend.

Ik ga geen lijstje maken met alle onwaarheden, twijfelachtigheden en kortzichtigheden (enz.) die in deze serie gepresenteerd worden, maar ik zou niet alles wat er in gepresenteerd wordt zomaar als feit aannemen.

Wat bijzonder jammer dat Human, die ik zeer waardeer om het waarheidsgehalte en het het zoeken daarnaar, juist deze serie uit moet zenden.

Het is trouwens een serie die is uitgezonden door Channel 4, niet de BBC. Misschien is een goede BBC-serie te duur voor Human?

0

Bart

29 juni 2012

"Waarom is Noord-Amerika succesvoller dan Zuid-Amerika? Komen de continenten nu dichter bij elkaar?"

Deze vraag, die in de iontro van iedere aflevering met veel bombarie wordt gesteld wordt tot nu toe nergens beantwoord

0

Hans Pieters

26 juni 2012

Ik heb maandagavond deel 3 (Property) bekeken en was teleurgesteld over de inhoud. De docu voert 'Property' (bezit van land) op als bepalende factor in de verschillende ontwikkeling van Noord en Zuid Amerika. Naar mijn gevoel haalt de docu hier oorzaak en gevolg door elkaar. Kijk eens naar het verschil in ontwikkeling van Noord en Zuid Europa: daar zie je dezelfde verschijnselenIn het Zuiden de opulentie van het vrolijke Roomse milieu, waar de kerk een belangrijke rol blijft spelen, en in het Noorden het sobere calvinistische en de Franse revoluties. De Founding fathers hebben de USA ontwikkeld kijkend naar de Franse Revolutie. Dat gold niet voor Zuid Amerika, waar kerk en kroon een overheersende rol zijn blijven spelen. Daar was geen plaats voor het gedachtegoed van John Locke.
Teleurstellend was ook het opgewonden verhaal dat Zuid en Noord Amerika naar elkaar toe groeien. Ik denk dat bijna alles niet minder waar is.

0

Hans Pieters

26 juni 2012


kleiner | groter

security image
Schrijf de security code over


busy