HSHB

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Straat
Postbus 3031
Plaats
2301 DA Leiden
Telefoon
06-23966778
Email
info@hshb.nl
Website
www.hshb.nl

Vanuit een humanistisch perspectief, activiteiten of projecten ondersteunen, die de kwalitatieve ouderenzorg bevorderen.

De HSHB, voorheen Humanistische Stichting voor Bejaarden Huisvesting, is opgericht in 1960 door De Vrije Gedachte, Humanitas en het Humanistisch Verbond. 

Deze organisaties zijn middels een kwaliteitszetel (nog steeds) in het huidige HSHB-bestuur vertegenwoordigd. Tot 1996 beheerde en exploiteerde de HSHB, al dan niet via plaatselijke stichtingen, ca. honderd ouderenvoorzieningen, zoals wooncentra en verzorgingshuizen. 

In dat jaar ging de 'bouwpoot' de HBB, met de NCHB, op in de bouwcorporatie WoonZorgNederland (WZN). 

Medio 1999 werd de HSHB omgevormd tot een 'fonds', dat zich ten doel stelt vanuit een humanistisch perspectief, activiteiten of projecten te ondersteunen, die de kwalitatieve ouderenzorg bevorderen.

Als u(w) (instelling) vernieuwende activiteiten ontplooit in de ouderenzorg vanuit een humanistisch perspectief, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie uit ons fonds. Zie hiervoor onze subsidievoorwaarden in de rubriek "projecten" op de website.

De HSHB, een fonds voor kwalitatieve ouderenzorg.