Baas van de wereld

maandag, 24 september 2012
Bookmark and Share

"Als jij de baas van de wereld was, wat zou je dan het liefst willen veranderen?" Beau en Siert hebben allebei een plan om de wereld te verbeteren. De jongens zitten in groep 7 van de OBS Groeterschool, in Groet.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!

Is dit wel een goede vraagstelling. Het vragen naar een baas van de wereld betekent mijns inziens ten principale het ontkennen van de betekenis van (de mening van ) de individuele mens. Culturen zijn verschillend en wij willen graag een democratisch besluitvormingsproces, en dus bestaat er fundamenteel geen baas van de wereld (nu niet en in de toekomst neit). Misschien wel een pedagogisch verantwoord middel om kinderen te brengen tot het uiten van een mening, maar dan wel een mening over een situatie, die Humanisten niet zouden moeten willen

0

Tom Thalhammer

29 september 2012


kleiner | groter

security image
Schrijf de security code over


busy