Nederlanders belasten de aarde steeds zwaarder

dinsdag, 15 mei 2012
Bookmark and Share

Als elke wereldburger hetzelfde zou consumeren als de Nederlander dan zouden we drieënhalve keer de oppervlakte van de aarde nodig hebben. Dat blijkt uit het 'Living Planet Report' van het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat op 15 mei is gepubliceerd. 'Duurzaamheid en de kwaliteit van het samenleven' is een van de thema's van het Humanistisch Verbond. 

Nederland staat nu op de negende plaats van een lijst van landen die de aarde het meest belasten, 'de ecologische voetafdruklijst'. In 2010 stond Nederland nog op de elfde plek, schrijft Trouw. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel grond een bepaalde bevolkingsgroep nodig heeft om zijn consumptiepatroon te kunnen volhouden en het afval te verwerken. Zes geconsumeerde 'productgroepen' worden bij de berekening van de voetafdruk in aanmerking genomen: akkerland, grasland, bos, bebouwing, visgronden en CO2-uitstoot.
De gegevens van het rapport dateren uit 2008. Dus de effecten van de crisis en de kernramp in Fukushima zijn nog niet meegenomen.

Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten leggen het zwaarst beslag op de aarde. Nederland staat op de negende plaats. De V.S. voert de 'ecologische voetafdruklijst' aan, opgevolgd door Canada en Australië. Duitsland staat pas op de dertigste plaats. 

Veel reizen, veel vlees en zuivel
Nederlanders stoten vooral veel CO2 uit omdat ze erg veel energie verbruiken, vertelt themadeskundige Natasja Oerlemans van het WNF. "Daarnaast reizen Nederlanders relatief veel met de auto en het vliegtuig. Ook onze huizen zijn lang niet altijd goed geïsoleerd. En we eten we veel vlees en zuivel, waar veel landbouwgrond voor nodig is. Voor de productie van vlees en zuivel is veel meer grond nodig dan voor de productie van graan."

Kritiek
Er is ook kritiek op de manier waarop de afdruk wordt berekend. Milieueconoom Jeroen van den Bergh zegt in de Volkskrant. "Het suggereert een exactheid die je niet kunt waarmaken omdat de berekening te veel afhankelijk is van de aannames die worden gedaan om de verschillende grootheden op te tellen." Bovendien is het volgens Van Den Berg logisch dat een dichtbevolkt land een grotere voetafdruk heeft dan het aan vierkante meters te beschikking heeft.

Oerlemans benadrukt dat het rapport vooral willen laten zien dat we 'interen' op de aarde. Het WNF gebruikte voor het rapport gegevens van de Zoological Society of London en het Global Footprint Network. 

Hoorcollegeserie
Duurzaamheid leeft in de humanistische beweging. 'Duurzaamheid en kwaliteit van samenleven' is een van de thema's van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017 Insprireren en Verbinden van het Humanistisch Verbond. Filosoof Henk Manschot onderzoekt in de hoorcollegeserie 'Hoe kan ik duurzaam leven?' hoe we van binnenuit een houding kunnen ontwikkelen die van duurzaam leven geen opgave meer maakt, maar een vanzelfsprekendheid. Filosoof Henk Manschot is verbonden aan het Kosmopolis instituut van de Universiteit voor Humanistiek.

In het filmpje vertelt Manschot over deze serie die in samenwerking met de Universiteit voor Humanstiek tot stand kwam.

Bronnen: Dagblad Trouw en De Volkskrant