Het Filosofisch Kwintet

Rechtsstaat: De conclusie

maandag, 15 augustus 2011 23:50 Nederland 2

Presentatie: Clairy Polak, Ad Verbrugge

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Wordt er werkelijk gezaagd aan de poten van de rechtsstaat?

De laatste aflevering van Het Filosofisch Kwintet - Crisis in de rechtsstaat. Het programma waarin Clairy Polak en Ad Verbrugge samen met drie gasten vanuit een filosofisch perspectief een aspect van de rechtsstaat onderzoeken.

Rechtsstaat: De conclusie (slot)
In de voorgaande afleveringen zagen we dat er sprake was van een parallelle ontwikkeling: de mondigheid van de burger neemt toe, maar tegelijkertijd staat het vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat onder druk. Zit er niet een innerlijke spanning in onze rechtsstaat: tussen de wil van de meerderheid enerzijds en de noodzaak om minderheden te beschermen anderzijds?

De gesprekspartners in deze aflevering zijn:
Ernst Hirsch Ballin (1950), jurist, is hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit van Tilburg doceert hij daarnaast Nederlands en Europees constitutioneel recht.
“Negeer de verschillen niet, maar accepteer en onderken ze juist. Dit is een rol voor de rechter en politici.”

Herman Tjeenk Willink (1943) is jurist en sinds 1997 de vice-president van de Raad van State. In april bracht deze Raad haar jaarverslag uit over de Nederlandse rechtsstaat.
“Bestuur moet zich realiseren dat zonder het geven van vertrouwen er ook geen vertrouwen wordt gekregen.”

Bas Heijne (1960) is schrijver en essayist. Hij is sinds 1992 redacteur van NRC Handelsblad en sinds 2001 columnist. Heijne publiceerde diverse essaybundels waarin hij zich kritisch uitlaat over de huidige tijdgeest.
“Het is tijd voor een soort militant humanisme: meng je in de strijd in plaats van je terug te trekken.”

Presentatie: Ad Verbrugge en Clairy Polak

Naar de website: http://www.filosofischkwintet.tv

E-mail: hetfilosofischkwintet@human.nl