Een strijd voor privacy

donderdag, 07 april 2011
Bookmark and Share

De opslag van persoonlijke gegevens heeft deze week op verschillende plekken de discussie rondom privacy doen oplaaien. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is inmiddels gesneuveld en de Raad van Europa is verzocht onderzoek te doen naar de opslag van biometrische gegevens.

Het EPD werd veertien jaar geleden bedacht om medicatiefouten te beperken. Het begon met ambitieuze plannen voor de uitwisseling van volledige patiëntendossiers en eindigde deze week met een afwijzing door de Eerste Kamer.

EPD niet waterdicht
Eind 2008 was het EPD klaar voor invoering. Er werden huis-aan-huisfolders bezorgd waarmee burgers die niet mee wilden doen zich konden laten uitschrijven. De folders bleken niet overal bezorgd en aan de uitschrijving waren kosten verbonden. De invoering begon haar eerste barsten te vertonen. Inmiddels ondertekenden alle fracties een motie die invoering van het landelijke EPD afwijst. Ze pleiten voor een veilige uitbouw van regionale patiëntendossiers.

Biometrische gegevens
De opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscans) roept ook vragen op over de naleving van het recht op privacy. Overheden slaan deze gegevens inmiddels op in chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze ook op in databanken.

Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties (waaronder het Humanistisch Verbond) heeft de Raad van Europa opgeroepen om een diepgaand onderzoek te starten naar de afgifte en de opslag van biometrische gegevens door lidstaten. "Er dient te worden onderzocht of de rechten en criteria met betrekking tot de noodzaak (evenredigheid, subsidiariteit en veiligheidsgaranties) die het EVRM eist, ook inderdaad worden gerespecteerd", aldus de alliantie. 

Lees meer op de website van het Humanistisch Verbond.

Bron: Volkskrant en Privacy International