Gerard Reve Bookmark and Share

De schrijver Gerard Reve (1923-2006) was een oorspronkelijke humanistische geest die bekrompen burgers op scherp zette. De zelfverklaarde katholiek Reve heeft de emancipatie van de (homoseksuele) Nederlander als autonoom individu enorm gestimuleerd. Paul Cliteur noemde hem 'toch iets meer vrijdenker en humanist dan hij zelf wil weten.'

Gerard Reve heeft in de woelige jaren zestig, toen de samenleving in Nederland het juk van kleinburgerlijke bekrompenheid van zich afwierp, door zijn creatieve, kritische geest zeer bijgedragen aan de emancipatie van mannen zowel als vrouwen, hetero-, bi- of homoseksueel, ongeacht hun afkomst en godsdienstige of  levensbeschouwelijke overtuiging. Dat schrijft Bert Boelaars auteur van dit werk uit de de Humanistische Canon.

Een mystiek humanist
Als zelfbeschikking het onderscheidende kenmerk van humanisme is ten opzichte van godsdiensten dan is Gerard Reve een humanist. Weliswaar bekende hij zich tot de roomkatholieke-kerk, hij was lid op zijn eigen bijzondere voorwaarden. Reve was geen agnost of athe├»st, eerder een mystiek humanist die de wereld beschouwde als het decor van een groot theater waarin mensen toneelspelers zijn zonder vooraf gegeven tekst. Ze kunnen zelf invulling geven aan de rol die zij spelen.


 

Lees verder