Bloggers
abendalice
abendalice heeft nog geen biografie opgegeven.

Deze blogger heeft nog geen Blog gemaakt.

Piet Vernooy
In september word ik 65 en dan neem ik afscheid van mijn architecten praktijk. Dan is er meer tijd beschikbaar voor het beschrijven van wat ik ontdekt heb en wat hopelijk anderen inspireert.

Deze blogger heeft nog geen Blog gemaakt.

Annette Reinboud
Annette Reinboud heeft nog geen biografie opgegeven.

“Waar de oorlog tegen het terrorisme heerst, klinkt muziek. Oorverdovend en gekmakend. Containers dienen als discotheekhel of snoeiharde muziek vult de cellen van gevangenen. Muziekgebruik laat geen fysieke sporen na en is niet strafbaar, maar marteling is het wel degelijk.” Nicole Janssen.

Dat muziek geen fysieke sporen nalaat is niet waar. Moeilijker te bewijzen natuurlijk, dat wel. Er gaan ook mensen aan dood.
Zoveel weten we inmiddels allang. Toch was ik geschokt toen ik het hele rapport Militairen als sinistere DJ’s van Nicole Janssen las over de relatie van muziek tot oorlogs- en martelpraktijken.

Ik heb het met enige regelmaat over “akoestisch terrorisme” en veel mensen die niet zo nauw bij dit onderwerp zijn betrokken vinden dat een overtrokken benaming. Liever verdoezelt men de keiharde waarheid.
Zo wordt elektronische muziek“white noise” genoemd, in tegenstelling tot het al wat minder positief klinkende “black.” De uitspraak van een gevangene dat “rap en house je hersens frituren” geeft de ervaren impact van mijn terminologie echter wel degelijk bestaansrecht. Militairen krijgen tijdens gevechten snoeiharde hardrock of “gangstarap” (de benaming alleen al) te horen, vol met haatdragende teksten om totaal opgefokt op de dreunende beats de vijand af te kunnen slachten. Dat tot je door laten dringen is schokkend.

Even onverteerbaar is het dat heel jonge kinderen op scholen al systematisch en doelbewust worden blootgesteld aan een overdosis decibels. Elke bijeenkomst, ook in kleine ruimtes, moet standaard versterkt worden met een microfoon voor het gesproken woord en opgeleukt met “muziek”, waardoor juist alles onverstaanbaar, ongezond en dus onverteerbaar wordt. Het meeste speelgoed maakt tegenwoordig geluid, dat ook nog eens veel te luid is en zelfs instant gehoorbeschadiging kan opleveren: de onrealistische en nietszeggende wettelijke Europese normen zijn gebaseerd op een bepaalde afstand van het gehoor, waarmee het op de markt kan komen. Verdere wetgeving ter voorkoming daarvan is er blijkbaar niet. Hoe crimineel is dat?

Onverteerbaar is het ook dat je als muziekliefhebber bij uitstek onontkoombaar wordt blootgesteld aan al die kwaliteits- en zielloos treurige geluidsterreur die anderen claimen als muziek. Alsof dat niet is voorbestemd om tenminste een hekel aan te hebben.
Dat je door de teneur en de oppervlakkigheid van de enkele keer dat er aandacht besteed wordt aan lawaai, gedwongen wordt te blijven steken in het jezelf verdedigen om niet als akelige zeurpiet of verveelde klager weggezet te worden, zorgt ervoor dat je nooit ook maar de kans krijgt duidelijk te maken hoe je geestelijke en emotionele leven in de tang worden genomen en de ruimte om je heen een pijnlijk knellende gevangenis voor je is geworden. Schokkend, maar niet vreemd dat er nog steeds oorlog wordt gevoerd. Je kan er niet vroeg genoeg aan wennen…

Annette Reinboud

redactie Human.nl
redactie Human.nl heeft nog geen biografie opgegeven.


Verder lezen
Jan Bontje
Rotterdam, 1947.
Autodidact.
Columnist.
Vrijdenker (atheïstisch humanist).
Eindredacteur van het maandblad "De Vrije Gedachte".


Jan Schouten
Over mijzelf
Tot mijn zestigste levensjaar een managementfunctie in het industriële bedrijfsleven vervuld. Vanaf 2003 tot medio 2010 in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Ik benader lijfstijl (voeding, beweging en hygiene) en spiritualiteit op een basale manier en noem dat “ het wonder van eenvoud ”. MISSIE: Ik wil ook wijzer zijn voor en gewezen worden door de medemens waarbij mijn uitgangspunt is dat iedereen alles van nature al in zich heeft en zich dat slechts bewust hoeft te maken.

De wereldvrede is weer iets dichterbij gekomen nu blijkt dat de mens nog maar de enige hindernis is. Na een kort vredesoverleg waren de duif en de kabouter het daar over eens.

Want wij bedenken al het wapentuig en herdenken wij niet al de doden die door ons toedoen hadden kunnen blijven leven en bouwen we niet weer op wat wij eerst hebben platgegooid. Exercities die ieder weldenkend mens zinloos vindt maar het gebeurt toch. Hoe komt dat.

Iedere vredesmissie begint bij onszelf. Zet gemakzucht en hebzucht van je af en stijg boven je conditionering uit. Dan kun je liefde zijn en je heelal voelen.

Maar neem je al die moeite als je nog niet het voordeel van vrede kunt voelen en onvrede en geweld, al of niet aangedikt in de media, dagelijkse kost zijn. Door het opstapelingseffect is je brein aangekoekt.

Vergelijk het met iemand, die verlekkerd aan een vette hap loopt te kluiven en van een passant te horen krijgt dat het beter is om die vette hap voortaan te laten staan. Dat komt niet aan omdat het voordeel van verminderd gewicht en schone darmen niet gevoeld wordt en niet tegen het gevoel in het nu opweegt.

Een beetje vette hap hoef je overigens niet altijd te laten staan:het kan de darmen smeren.En zo hoort bij de lieve vrede op zijn tijd een heerlijke en eerlijke bodycheck of tackle tijdens sport en geeft een goede kick.

Alleen vrede voelen bevredigt en zolang dat gevoel er niet is blijft onze geest onbewust onvrede en geweld slikken,zoals maag en darmen blijven vragen om een vette hap. Heb je de moed om er nu iets aan te doen.?

Of geniet je soms van waanzin, haat, jaloezie, hebzucht, pijn, agressie, angst, geweld of machtswellust. Ben je misschien gemakzuchtig. Is je brein aangekoekt of verdien je aan onvrede en geweld. Zeg eens eerlijk.

Turio
Turio heeft nog geen biografie opgegeven.

Deze blogger heeft nog geen Blog gemaakt.

Mohamed El Aissati
Mohamed El Aissati heeft nog geen biografie opgegeven.