Medialogica - Hoe media ons leven sturen

maandag, 10 september 2012

Bookmark and Share

Hoe media ons leven sturen

Daarover maakt Argos (HUMAN/VPRO) een zesdelige onderzoeksjournalistieke tv-reeks vanaf 19 september.

Eind augustus opende Marc Josten het journalisitieke academische jaar van de Universtiteit van Amsterdam (departement mediastudies) met een hoorcollege over medialogica.

Marc Josten is behalve hoofdredacteur bij HUMAN, gastdocent bij de afdeling mediastudies  en bij de afdeling publieksgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam (UvA), alsmede bij de eveneens in Amsterdam gevestigde Nederlandse Film- en Televisie Academie (NFTA) en bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.


U kunt het hoorcollege 'Hoe media ons leven sturen' hier beluisteren of downloaden als podcast.


Dit item duurt 73 minuten

Klik hier om dit item te beluisteren

Definitie
In dit college komt de zin voor: "Politici bedienen zich van medialogica". Een heldere zin. Maar passen we daarop de definitie van Medialogica toe van Josten zelf, dan wordt het een on-zin: "Politici bedienen zich van 'het ontstaan van publieke opinie ...' ". "Het zich bedienen van medialogica" rekent Josten ook tot de medialogica. Kortom, veel mist.
Medialogica is simpel -het woord zegt het al: de logica van de media, d.w.z. de regels, wetten, aannames, vooroordelen, denkschema's van de media.

Popper
Falsifiëren zou betekenen -aldus Josten- dat alle zwanen op kleur worden onderzocht. Onzin. Bij Popper volstaat één tegenvoorbeeld. Falsifiëren heeft dus niets te maken met alles onderzoeken.
Josten kiest voor de verificatie. Daarbij heeft hij het over steekproef. Dus kennelijk bedoelt Josten Confirmatie.

Plato
Josten heeft het over kopie en origineel. In dat kader wordt de grotvergelijking erbij gehaald. Een ongelukkige actie. Want de schaduw is voor Plato de werkelijkheid van alle dag, terwijl voor Hosten het origineel de werkelijkheid is.
0

R.K.Henstra

28 oktober 2012

Bewustwording is een langzaam proces.

Boeiend om in een hoorcollege de logica van de media gepresenteerd te krijgen.

Dank

0

atelierliza

17 september 2012

- Toon respect voor andermans mening;
- De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van het nieuwsbericht;
- Reageer met korte bondige teksten;
- Racistische teksten of ander haatzaaiend materiaal wordt verwijderd;
- Speel niet op de man.

0

atelierliza

17 september 2012


kleiner | groter

security image
Schrijf de security code over


busy