Warning: include(/d/app2/ro/00/ap/www.human.nl/pages/templates/dusikben_home/.veilig.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /d/app1/ro/21/ap/www.human.nl/pages/templates/dusikben_meedenker/ajax-meedenker.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/d/app2/ro/00/ap/www.human.nl/pages/templates/dusikben_home/.veilig.php' for inclusion (include_path='/e/ap/www.human.nl/config:.') in /d/app1/ro/21/ap/www.human.nl/pages/templates/dusikben_meedenker/ajax-meedenker.php on line 6

12 october 2011

Ik heb mijn naasten lief, dus ik ben


Foto: Reuters/Adnan Abidi

"Naastenliefde heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren", vindt schrijfster en filosofe Helena Klitsie. Voor 'Dus ik ben' kiest zij een foto van Anna Hazare, een Indiase activist, die in april 2011 in honkerstaking ging om op te komen voor de rechten van zijn medemens. Volgens Klitsie hebben mensen bij gebrek aan een moreel kader tegenwoordig last van identiteitsverlies.

Waarom dit beeld?

"Deze foto staat voor mij voor de enige echte liefde tussen mensen: naastenliefde."

Wat zie je?

"Ik zie een vastende Anna Hazare, een oude Indiër van 74 jaar in Gandhi-achtige kleren, in augustus 2011. De activist Hazare strijdt voor een anti-corruptiewet en kondigde een vastentijd tot de dood aan, als zijn wensen niet ingewilligd zouden worden door de Indiase regering. Ik zie een man die bereid is zichzelf op te offeren voor zijn medemensen. Ik vind het een ontroerend beeld; die oude man omringd door tienduizenden, vooral jonge mensen, die het met hem eens zijn en hem steunen. Men is de corruptie zat."

Wat zegt dit beeld over jou?

"In India ben ik naastenliefde gaan waarderen, het is de enige echte liefde tussen mensen. Maar ik voel me altijd meteen zo'n dominee als ik erover praat... Ik heb het idee dat naastenliefde vaak niet goed opgevat wordt. Naastenliefde is niet je naasten liefhebben in de zin waarop je een aardig iemand lief kunt hebben. Je naasten liefhebben betekent zijn of haar welzijn bevorderen of het in ieder geval niet schaden. Maar je hoeft niet van die persoon te houden of degene zelfs maar aardig te vinden."

"Het valt me hier in India op dat naastenliefde vaak ontbreekt. In het hindoeïsme komt het begrip niet voor, ze laten 80% van de mensen hier verrotten. Maar dat betekent niet dat er niet af en toe hele mooie mensen zijn in India die zich inzetten voor hun naasten, zoals Hazare. Het zijn echter uitzonderingen, terwijl in de gemiddelde westerling altijd wel iets van het begrip naastenliefde zit."

Wat zegt dit beeld over onze samenleving?

"Naastenliefde heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. Maar toch, of juist daarom, is er wel bij veel mensen een groot verlangen naar. Het ontroert mensen."

Welke vraag, welk dilemma, roept dit beeld op over ons mens-zijn?

"We zijn ons morele anker verloren, terwijl het heel belangrijk is voor onze identiteitsvorming. Ook in Nederland merk je dat mensen bij gebrek aan een moreel kader last hebben van identiteitsverlies. Men ziet lust, angst en behoefte vaak voor liefde aan. Ook de normen en waarden waar Balkenende destijds mee aankwam zijn daarop gebaseerd, het zijn slechts een stel fatsoensregels. Als je je niet richt op deze werkelijke liefde - naastenliefde - is het logisch dat je het spoor bijster raakt."

Vul in: Ik ..., dus ik ben

"Ik heb mijn naasten lief, dus ik ben."