VU in verlegenheid

donderdag, 11 oktober 2012
Bookmark and Share

Hierbij geef ik u een opdracht. In het essay 'De paradoxen van Darwiniaanse wanorde. Naar een ontologische herbevestiging van orde en transcendentie' staat de volgende zin:

"In het Darwiniaanse perspectief is orde niet immanent aanwezig in de werkelijkheid. Maar een zichzelf bevestigend aspect van de werkelijkheid, in zoverre dat het wordt ervaren door gesitueerde subjecten".

Is dit: 

a) Interessant
b) Lariekoek
c) Er zit wel iets in

Het juiste antwoord b, maar op een VU-symposium over de scheppingsorde, waar ook oud-premier Balkenende aanwezig was, is uitgebreid over deze stelling nagedacht en gediscussieerd.

Het was de filosoof Maarten Boudry, die onder het pseudoniem Robert A. Maudry het stuk als brochure had ingediend. Het staat vol met soort pompeuze opmerkingen. Na afloop maakte Boudry zichzelf bekend. Het dagblad Trouw deed er verslag, onder de kop:

VU in verlegenheid: theologisch de betoog blijkt gebazel – de tekst leek toch (enige) potentie te hebben.

"Het bevatte niets dan geneuzel en toch werd het gepubliceerd. De Vlaamse filosoof Maarten Boudry kreeg de Vrije Universiteit (VU) zo ver dat ze zijn onzinbetoog opnam in een programmaboek van een wetenschappelijk congres”.

En verderop staat waarom het betoog is geaccepteerd:

Congresvoorzitter Gerrit Glas erkent in een reactie dat de samenstellers van de gids 'sterk aarzelden'. De tekst 'wekte bevreemding', schrijft hij, maar kreeg toch het voordeel van de twijfel. Procesfilosofie, bepaalde theologie en postmoderne teksten zijn wel vaker ondoordringbaar.

Met de kennis van nu valt alles volgens Glas op zijn plaats. Hij had kritischer moeten zijn. 'Maar vanuit de uitnodigende en welwillende houding die wij als organisatoren van dit verder niet specialistische congres innamen, leek de tekst toch (enige) potentie te hebben.'

Lees het hele stuk hier verder in Trouw. Of lees hier het Filosofie Magazine.

De vraag komt natuurlijk op: wie is deze grappenmaker Boudry? Al eerder had hij de psychoanalyse op de korrel genomen. Lees hier.