'A Respectable Family' van Massoud Bakhshi

dinsdag, 09 oktober 2012
Bookmark and Share

Politiek engagement is niet weg te denken uit de moderne Iraanse cinema, maar de vraag is op welke wijze filmmakers uit dat land omgaan met thema's en kwesties die het dagelijkse leven van gewone mensen raken. Valt de stijl van Iraanse cineasten te rijmen met de politieke inhoud van hun verhalen?

Net als 'A Separation' van Asghar Farhadi dat vorig jaar groot succes oogstte ondanks de stelselmatige onderdrukking van filmmakers door het regime in Teheran, is 'A Respectable Family' van de debutant Massoud Bakhshi een voorbeeld van de fusie van engagement, inhoud dus, en de vorm of stijl die de maker gebruikt om zijn verhaal te vertellen. 

Beide filmmakers spelen bijvoorbeeld met het narratieve element tijd om een mysterieuze sfeer van geheimhouding en alternatieve waarheden te creëren. Zo is het onderscheid tussen heden en verleden vaak onduidelijk en blijken personages achteraf andere motieven of zelfs identiteiten te hebben dan gedacht.

In Bakhshi's film keert de dissidente academicus Arash (Babak Damidian) na 22 jaar in het buitenland terug naar het stadje Shiraz. Daar raakt hij in een soort shocktoestand vanwege geweld, corruptie en het radicale religieus denken dat het persoonlijke en het publieke leven volledig overheerst.

Hij komt voor een dilemma te staan: blijft hij zich afzijdig houden jegens de maatschappelijke en politieke problemen in zijn land, mede ingegeven door de oorlog met Irak begin jaren tachtig, of stort hij zich met hart en ziel op deze turbulente ontwikkelingen?

En: hoe privé kun je leven in een land waarin het publieke discours, al dan niet georkestreerd door het totalitaire regime, allesoverheersend is? Wat zijn de kansen op vrijheid wanneer het verleden een ijzeren greep op het heden heeft? 

Dit zijn vragen die in de film aan de orde komen, en die ik aanstaande woensdag samen met Karin Spaink onder de loep neem in de Filmpanel van OBA Live (tussen 19.00-20.00 uur), onder leiding van Theodor Homan.

Bekijk alvast de trailer: