Wat te stemmen als HUMAN-fan?

maandag, 03 september 2012
Bookmark and Share

Met verve lanceerde het Humanistisch Verbond deze week de Humanistische Politieke Meetlat. Hoog tijd voor HUMAN om er een Humanistische Omroep Politieke Meetlat tegenaan te gooien. 

Op welke partij zou een liefhebber van de programma's van HUMAN uit welbegrepen eigenbelang moeten stemmen? 

Dilemma
Het antwoord op die vraag is nog niet zo eenvoudig. Er is in ieder geval één zekerheidje. De al of niet vegetarische strijders voor dierenrechten onder ons zitten met een dilemma. De Partij voor de Dieren beperkt zich in haar partijprogramma als het om de publieke omroep gaat tot één punt. De levensbeschouwelijke omroepen, waar HUMAN onder valt, hebben geen meerwaarde en moeten opzouten.

De enige andere partij die expliciet aandacht besteedt aan omroepen als HUMAN is de ChristenUnie. Die roept onze tak van de omroep zo ongeveer uit tot het hart van het publieke bestel. Maar ook hier kan een HUMAN-fan in gewetensnood raken. Stemmen op een principieel anti-humanistische partij – zie de meetlat van het HV - dat gaat echt te ver, eigenbelang of niet. 

Zuinige steun
PvdA, CDA en SP zijn de enige partijen die de huidige publieke omroep enigszins ondersteunen. De PvdA pleit voor een volwaardige rol voor de publieke omroep op internet, de SP hamert op kwaliteit als onderscheidend criterium en het CDA steekt de ledenomroepen een hart onder de riem. Maar het is allemaal zuinig opgeschreven, met zinnen die geknipplakt lijken uit eerdere partijprogramma's.

D66 ziet de huidige fase als een tussenstap naar een nieuwe publieke omroep, waarin de omroepen productiehuizen zijn geworden. Een kleine tien jaar gele den was dit de kern van de toenmalige omroep-politieke discussie, nu is dit door de media-ontwikkeling grotendeels achterhaald.

Kruistocht tegen de publieke omroep
De VVD vervolgt standvastig zijn kruistocht tegen de publieke omroep. Minder netten, reductie van alles wat met de markt concurreert of ooit zou kunnen concurreren. Ook commerciële partijen zouden voor de publieke omroep programma’s moeten kunnen maken. En er moet meer bezuinigd worden, natuurlijk. 

En dan GroenLinks. Ook hier is de huidige situatie een tussenfase. Men ziet het heil voor de publieke omroep in autonome netredacties die programma's van omroepen en producenten inkopen. Het lijkt allemaal veel op de VVD. Minder netten, maar dan geen verdere bezuinigingen. Men vindt blijkens een tussenzinnetje een goed functionerende publieke omroep van groot belang voor een open samenleving. 

Meest duidelijk is de PVV. Weg met de publieke omroep.

In zijn speech bij de seizoenspresentatie van VPRO en HUMAN stelde VPRO-directeur Lennart van der Meulen terecht vast dat de publieke omroep er kamerbreed slecht voor staat.

Verruwing
In de partijprogramma's wordt volop aandacht besteed aan de veronderstelde maatschappelijke verruwing. Nog niet zo lang geleden koesterden bijna alle partijen de bestrijder hiervan: het Bildungsideaal. Vorming en verheffing door onderwijs, wetenschap, kunst, cultuur. En ook de media, met een voorname rol voor de publieke omroep. Dit ideaal lijkt uitgerangeerd. Als er al lippendienst aan wordt bewezen, dan domineert gauw een soort quasi-marktdenken of wordt het anderszins gevat in een economisch frame. De publieke omroep (die zichzelf ook nog eens al te vaak als quasi-marktpartij opstelt) ontsnapt hier niet aan.

Niet makkelijk
Het wordt de rechtgeaarde HUMAN-fan dus niet gemakkelijk gemaakt om op 12 september het eigenbelang te dienen. Je zal het opzij moeten schuiven. Oriënteer je maar op de Humanistische Politieke Meetlat op www.humanistischverbond.nl of www.human.nl om te zien welke andere humanistische belangen je dan wel kan dienen.