IHEU 60 jaar

donderdag, 30 augustus 2012
Bookmark and Share

De IHEU is de wereldwijde koepelorganisatie van humanistische organisaties die in augustus 1952 is opgericht, in augustus was dat dus precies 60 jaar geleden. De Nederlandse inbreng in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van deze organisatie is van enorm belang geweest. 

Humanistisch Verbond (HV) en Humanitas behoren tot de constituerende organisaties van de IHEU. Veel internationaal bekende Nederlandse humanisten waren bestuurslid van de IHEU, waaronder Jaap van Praag (voorzitter), Theo Polet, Jan van den Ban en Jan Bijleveld. Van Praag werd later opgevolgd door Rob Tielman.

Vanaf de oprichting tot aan 1996 het kantoor van de IHEU ondergebracht in het Centraal Bureau van het HV te Utrecht. Na 1952 werd nog tot drie keer toe het wereldcongres van de IHEU in Nederland gehouden. Meer valt terug te lezen in het jubileumboek, dat in 2002 verscheen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. In een artikel dat ik aan het schrijven ben voor het novembernummer van het IHEU-blad International Humanist News zal ik meer over mijn werk aan het archief vertellen, veel meer dan hier natuurlijk in deze blog kan.

Op 12 oktober is bij Het Utrechts Archief (HUA) te Utrecht de feestelijke formele overdracht van diverse nu nog bij het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) opgeslagen archieven van humanistische organisaties. Op de website van het HHC is daar veel meer over te vinden. Een van die archieven is dat van de IHEU (International Humanist and Ethical Union). Daarvan ben ik de bewerker.

Afgezien van een uiterst klein, beperkt toegankelijk, gedeelte is het gehele archief na 12 oktober bij Het Utrechts Archief in te zien. De Engelstalige inventaris kan straks worden ingezien via de website van HUA.

Door Ruurd Ouwehand (op de foto)
Humanistisch Historisch Centrum