'Voor je het weet krijg je het etiket 'ondermijnend' '

vrijdag, 20 juli 2012
Bookmark and Share

Negen colleges over humanisme. Zoveel ga ik er geven op de Russische Summerschool. En elk duurt twee uur. De afgelopen dagen heb ik me flink gestort op het college waarin ik de vraag stel (en beantwoord natuurlijk) hoe we ons tot religies dienen te verhouden. Typisch zo’n vraag voor de seculiere humanist.

Stiekem vind ik het al een geslaagd college, helder en genuanceerd. Nu maar eens zien hoe het in de praktijk uitpakt. Als ik zin heb, werk ik het uit tot een kort essay.

Tolerantie
Gisteren kreeg ik een verontrustend bericht binnen dat de repressie in Rusland toeneemt. Zo mag je steeds minder demonstreren, is er een wet aangenomen om het internet te monitoren en is voorlichting over homoseksualiteit aan jongeren in Sint-Petersburg streng verboden. Deze verordening spreidt zich uit over het hele land.

Nu wil het dat ik een college over GLBT-rechten geef. Op de titelpagina van mijn Powerpoint heb ik maar gezet dat deze alleen voor 18-plus is. Omdat de homotolerantie laag is heb ik per e-mail morele support gevraagd aan de twee Amerikaanse gastsprekers. Ze zullen bij mijn college aanwezig zijn en me zo nodig rugdekking geven als zelf daar een te grote vijandigheid is. Ik besef wel hoe vrij en heerlijk Nederland is. Opeens moet ik weer voorzichtig zijn en zie ik de kast weer van binnen.

Toezicht
Ernstiger is dat ngo's onder strenger staatstoezicht komen te staan. Ze worden gecheckt op staatsvijandigheid en op inmenging van het buitenland. Nu is humanisme niet direct staatsgevaarlijk, maar je weet nooit hoe autoriteiten er uiteindelijk over denken en zien ze de humanistische agenda als een politieke. Voor je het weet krijg je het etiket mee 'ondermijnend' en 'geïnfiltreerd door buitenlandse agenten'. Het mailtje dat ik gisteren kreeg waarschuwde me voorzichtig en zorgvuldig te zijn. Dat doe ik dus braaf.

Even iets rechtzetten. De humanisten zetten zich helemaal niet in voor homoseksuelen. Dit kunt u nalezen in de biografie "Het Grondsop voor de Goddelozen. De biografie is gratis. Belangstelling? Download dan de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis. De biografie van 567 pagina's behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Maar nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten en begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet "normaal" zou zijn). Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

0

vanpraagbiografie

12 april 2013

Het artikel lezend maak ik mij zorgen over deze ontwikkelingen in Rusland. De vraag is dan ook of je jezelf moet laten beknotten door zo'n overheid. Uiteraard begrijp ik ook dat de consequenties vervelend kunnen zijn.
Volgens mij zijn er twee ontwikkelingen gaande in het land, namelijk: 1) een verlangen naar almacht die is gesteund door een (intellectuele) elite die zoekend is naar een eigen identiteit en niet zonder meer het westen wil kopiëren, ze zijn daarbij gesteund door een oudere generatie die op subjectieve emoties steunt en 2) de opkomende christelijk orthodoxe kerk die vanwege opvattingen in de bijbel homoseksualiteit ziet als straf van god, waaraan je jezelf niet mag blootgeven. Deze laatste is sterk opkomend, omdat de staat geen levensvisie meer bied. Mogelijk vullen deze elkaar aan in de zin dat ze proberen in dezelfde vijver te vissen. Anders gezegd er heerst dus over de rug van homo's een ordinaire machtsstrijd.
Ik baseer mijn bevindingen op mijn vakantiereis naar Kiev onlangs. Ik zag daar hoe sterk de christelijk orthodoxe kerk is terug gekomen, na inquisitie van de communisten, en hoe meerdere kerken in rap tempo worden herbouwd met herstel van alle kunstwerken (o.a. schilderijen). Daarnaast zag ik ook een tentoonstelling waarin de zoektocht van de intellectuele elite naar voren kwam. Zich afzettend tegen de barok stijl uit het westen, die het land tijden heeft gedomineerd.
Bewustwording van deze aspecten geeft misschien een indruk van waaruit gestart kan worden. Alhoewel aan de andere kant een diep gelovige heel moeilijk te overtuigen is. Ik denk dat meer aan de bewustwording bij de overheid moet worden begonnen. Wat is homoseksualiteit nu precies.
Aan de andere kant geen strijd is gemakkelijk.

0

Hans Kruimer

20 juli 2012


kleiner | groter

security image
Schrijf de security code over


busy