4 mei en de 'nieuwe damschreeuwers'

donderdag, 10 mei 2012
Bookmark and Share

Federatief Joods Nederland wil dat Duitse soldaten niet herdacht kunnen worden en stapte daarvoor naar de rechter. Ewoud Sanders vreesde in de NRC al voor een splitsing van de 'Dodenherdenking' en de 'Jodenherdenking'. Rein Zunderdorp vreest dat ook.

Blog Rein Zunderdorp

Voor de zevende keer was ik namens het Humanistisch Verbond aanwezig bij de 4 mei-herdenking in de Nieuwe Kerk en vervolgens op de Dam in Amsterdam. De bijeenkomst in de kerk wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei altijd heel zorgvuldig voorbereid. Natuurlijk is daarbij de holocaust in omvang en verschrikking de meest opvallende. Maar terecht is er ook aandacht voor de militairen en burgers die slachtoffer werden van het oorlogsgeweld of van de oorlogsomstandigheden.

Het Nationaal Comité is al jaren bezig de herdenking en de viering met de tijd te laten meegaan. Daarmee is een eerdere tendens tot afnemende belangstelling omgebogen in een groeiende. Op 5 mei vieren we de Vrijheid, niet zozeer de capitulatie van de Duitsers. Hoewel de aandacht voor de bevrijders ook altijd een component zal blijven.

Zo is ook de 4 mei herdenking steeds breder en daardoor rijker geworden. Natuurlijk was er ook altijd wel discussie over de verbreding, bijvoorbeeld toen voor het eerst de vervolging van de homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) aan de orde werd gesteld. Discussie daarover is prima. Herdenken is immers ook nog steeds het verwerken van een collectieve ervaring van oorlog en genocide. Met bijbehorende emoties van woede, verdriet en schaamte, waarbij naast het -deels blijvende- zwart en het wit geleidelijk ook steeds meer grijstinten zichtbaar worden. Een waardevol en in het algemeen waardig proces.

Tot twee jaar geleden de damschreeuwer het zo vanzelfsprekende moment van stilte, waarbij ieder even een hoogst persoonlijk moment van herdenking en bezinning beleeft, doorbrak. Dit jaar is het het Federatief Joods Nederland dat dit waardige proces ondermijnt met de bizarre acties in Vorden, waar zich het dilemma van de Burgemeester in Vredestijd voordeed. Bovendien heeft men nu aangekondigd alle plaatselijke herdenkingen aan controle en censuur te willen onderwerpen, met juridische processen als dreigement.

Ik denk dat we met deze polarisatie rond de 4 meiherdenking op de verkeerde weg zijn. Ewoud Sanders vreesde in de NRC al voor een splitsing van de "Dodenherdenking" en de "Jodenherdenking". Zijn we op weg naar een wet op de 4 meiviering om de rechters een houvast te geven in de vele komende processen? We moeten hiermee snel ophouden. Nederland kan mijns inziens trots zijn op de open manier waarop we inmiddels, mede dank zij het Nationaal Comite 4 en 5 mei, kunnen discussiëren over allerlei aspecten van herdenking en viering.

Lees het volledig blog op de website van het Humanistisch Verbond