Godslastering?!

maandag, 23 april 2012
Bookmark and Share

De VVD heeft haar handtekening teruggetrokken onder de initiatiefwet ter beëindiging van het verbod op godslastering. Heeft de humanistische beweging eerder te maken gehad met seculiere slappe knieën?

Van 1973 tot 1987 heb ik als lid (en sinds 1977 als voorzitter) van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond herhaaldelijk te maken gehad met de onevenredige macht van de christelijke partijen. Hoewel zij sinds de jaren zestig een minderheid vormen in de volksvertegenwoordiging kunnen zij telkens in ethische kwesties hun wil opleggen aan de seculiere meerderheid.

Nederland kent geen grondwettelijk hof. De toetsing van discriminerende wetten aan de grondwet moet gebeuren door de volksvertegenwoordiging. Dat is herhaaldelijk tegengegaan of vertraagd in zaken als echtscheiding, abortus, euthanasie, prostitutie, vrijheid van meningsuiting, gelijkberechtiging van openbaar onderwijs, vrouwen, humanisten, ongodsdienstigen, homoseksuelen en dergelijke. 

Deze ondemocratische wurggreep door christelijke partijen werd mede mogelijk gemaakt doordat seculiere partijen als de PvdA en de VVD elkaar bij voorbaat uitsloten bij regeringsvorming. Daarom hebben mijn voorganger Max Rood en ik bij de overdracht van het voorzitterschap van het HV in 1977 een plan ontwikkeld om een einde te maken aan deze stelselmatige verzwakking van seculiere partijen door elkaar in de toekomst niet meer uit te sluiten.

Het duurde zeventien jaar tot 1994 toen de paarse kabinetten er eindelijk waren en een heleboel godsdienstige discriminatie kon worden opgeruimd. Daarom is het van groot belang dat de humanistische beweging voor de komende verkiezingen seculiere partijen laat vastleggen in hun verkiezingsprogramma's dat zij hun ethische standpunten niet zullen misbruiken als politiek wisselgeld. En wat de godslastering zelf betreft: het lijkt mij heel godslasterlijk om te denken dat een almachtige niet in staat zou zijn om haar eigen belangen te behartigen!

Rob Tielman (oud voorzitter HV en HHC).